מהן איגרות חוב ממשלתיות?

תוכן עניינים

מהן איגרות חוב ממשלתיות?איגרת חוב הינה אחד מסוגי ניירות הערך הנפוצים, כאשר בארץ ניתן למצוא שני סוגים עיקריים של איגרות. הסוג הראשון הינו איגרת חוב קונצרנית, כלומר כזאת שמונפקת על ידי חברות פרטיות או ציבוריות. הסוג השני הינו איגרת חוב ממשלתית, כלומר כזאת שמונפקת על ידי הממשלה.

אך מהן בעצם אגרות החוב הממשלתיות? מדוע יש לממשלה צורך בהן? חשוב לא פחות – למי תתאים השקעה באיגרת חוב מסוג זה?

מימון להוצאות הממשלה

הסיבה שמניעה את הממשלה להנפיק אגרות חוב פשוטה – תקציב הממשלה הנדרש לטובת משרדי הממשלה השונים גדול מאוד. לרוב, אין די בגביית המיסים בכדי לענות על הצרכים, שכל הזמן הולכים וגדלים. בדיוק כפי שהציבור הרחב או עסקים שונים זקוקים מפעם לפעם להלוואות, כך בדיוק נוהגת הממשלה. במילים אחרות, איגרת חוב (אג"ח) ממשלתית היא הדרך שבאמצעותה הממשלה לווה כסף מאת הציבור.

יש סיבה נוספת ולמעשה עוד כמה סיבות להנפקת איגרות חוב ממשלתיות. למשל, הצורך לאזן את כמות המזומן הנמצאת במשק. במונחים כלכליים, מדובר במדיניות מוניטרית. השליטה בכמות הכסף נחוצה גם כחלק ממדיניות הריבית. כמו כן, ישנן אגרות חוב מיוחדות, המכונות ייעודיות, ואשר משמשות אך ורק לצרכים פנסיונים (בקרנות הפנסיה).

סוגים של איגרות חוב ממשלתיות

איגרת חוב היא נייר ערך סחיר. זאת ועוד, בבורסה או באמצעות סוכני בורסה מורשים כגון ברוקרים או בנקים, ניתן לקנות ולמכור סוגים שונים של אגרות חוב ממשלתיות. אילו סוגים קיימים? יש בנמצא איגרת בריבית קבועה – כלומר הריבית מובטחת והקונה יודע בדיוק מה הרווח הצפוי לו אם יחזיק את האג"ח עד למועד הפדיון.

בנוסף, ישנה איגרת בריבית משתנה, כלומר מעת לעת אחוז הריבית שישולם למחזיק האיגרת עשוי להשתנות. ויש גם איגרות חוב בעלות הצמדה למדד המחירים לצרכן וכן גם איגרות לתקופה קצרה הנקראות מק"מ – מלווה קצר מועד.

השקעה חסרת סיכון

השאלה שמעניינת במיוחד את המשקיע הפוטנציאלי (או את החוסך) היא – למה לקנות איגרות חוב ממשלתיות? ניתן להצביע על כמה סיבות טובות לכך. ראשית, שלא כמו ניירות ערך שמונפקים על ידי חברות מסחריות, כאן המנפיק הינו ישות שאיננה פועלת למטרת רווח. המדינה לא תיסגר בדומה לעסק שנקלע להפסדים ולכן – מדובר בכלי השקעה שנחשב לחסר סיכון.

מי שקנה איגרת חוב מהממשלה יודע בוודאות כמעט מוחלטת שהריבית תשולם לו בזמן ובסוף חיי הנייר המשקיע גם יקבל את תשלום יתרת הקרן.

על תשואה ותיקי השקעות

מלבד הרצון ליהנות מריבית חסרת סיכון, יש אלמנט נוסף התומך בהשקעה באיגרת חוב מסוג זה. האלמנט הינו הרצון להרוויח יותר. ללא ספק, כסף ששוכב בעו"ש לא מניב תשואה וכך גם לא מזומן שנמצא חבוי בארון או בארנק. איגרת חוב ממשלתית מעניקה תשואה (גם אם לא מאוד גדולה), אך משקיעים מנוסים יכולים להרוויח יותר.

איך ניתן להרוויח יותר באמצעות השקעה באג"ח כזה? ניתן לעשות זאת על ידי השקעה ספקולנטית. בתור נייר ערך סחיר, גם אגירת חוב ממשלתית מקבלת שער קניה ומכירה על פי מפגש רצונות בין קונים לבין מוכרים. פרמטרים כלכליים ואחרים משפיעים על מחיר הנייר ולכן – קיימת אפשרות לקניה במחיר נמוך ומאוחר יותר, למכור במחיר גבוה יותר.

עוד סיבה שבגינה נהוג לקנות איגרות חוב ממשלתיות הינה – איזון תיק ההשקעות. גם משקיעים חובבי סיכון שרוכשים מניות או אגרות חוב של חברות רוצים בדרך כלל מרכיב וודאי בתיק ההשקעות. כך, יושקע סכום מסוים גם באגרות הממשלתיות. ככל שרוצים פחות סיכון, אחוז ההשקעה באיגרות החוב – יגדל.

Picture of אסף מיכאל אנליסט השקעות
אסף מיכאל אנליסט השקעות

אסף מיכאל, מייסד המרכז להשקעות בישראל. זה לא סוד שעולם ההשקעות מבלבל, הידע שאתם מקבלים יכול להיות מסובך. החלטנו לתת לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו להשקעות במקום אחד.

דילוג לתוכן