הפרופסורים להשקעות

בתי השקעות

בית השקעותבשוק הפיננסי בישראל פועלים בתי השקעות שונים, כאשר יש בפועל מספר רב יחסית של גורמים הנכללים בקטגוריה זו. לצד הבנקים וחברות הביטוח, בתי ההשקעות הם השחקנים המרכזיים בשוק הפיננסי והם מנהלים יחד סכומים אדירים. בית השקעות כיום יכול לנהל מגוון פעילויות פיננסיות עבור לקוחותיו, כאשר לקוחות אלו יכולים להיות לקוחות פרטיים, גופים מוסדיים, גופים ארגוניים שונים וגורמים מסחריים למיניהם. בהקשר של ניהול תיקי השקעות, בתי השקעות הם גורם מרכזי בשוק שכל מי שמתעניין בתחום ומחזיק תיק השקעות צריך להכיר.

מהו בית השקעות?

בית השקעות הוא גוף פיננסי מוסדי, שאינו בנק או חברת ביטוח. כפי שניתן להסיק מהשם, בתי השקעות עוסקים בעיקר בהשקעות בשוקי ההון השונים, בתחומי פעילות שונים –  אך המהות היא עיסוק בניהול השקעות ללקוחות.

בישראל, ישנם בתי השקעות שונים המשתייכים ארגונית לחברות ביטוח ואף לבנקים, אך כל בית השקעות כזה פועל כחברה בת עצמאית לחלוטין. כמו כן יש שפע בתי השקעות אשר מהווים גוף פיננסי עצמאי וללא השתייכות לקבוצה פיננסית גדולה יותר. כמובן שכל בית השקעות חייב להחזיק ברישיון ניהול השקעות רשמי ובתוקף מטעם הרשות לניירות ערך ועליו לפעול לפי הגדרות החוק. כחלק מדרישות הרגולטור על בתי ההשקעות, עליהם להראות התנהלות לפי כללים מסוימים, העסקת מנהלי השקעות בעלי רישיון וכן הצגת הון עצמי מסוים הנדרש לצורך ניהול פעילות פיננסית שכזו.

תחומי הפעילות של בתי השקעות

במהותם הבסיסית ביותר, בתי השקעות עסקו תמיד בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות שונים. אך לאורך השנים החברות הפיננסיות הללו התפתחו לתחומי פעילות נוספים ומגוונים מאוד, כאשר כיום בתי ההשקעות הגדולים מנהלים פעילויות ענפות ומורכבות בשווקים. אלו תחומי הפעילות המרכזיים של בתי ההשקעות בישראל – כאשר לא כל בית השקעות עוסק בכל הפעילויות הללו, והבסיס (לאו דווקא מבחינת היקף הכספים) הוא בכל מקרה ניהול תיקי השקעות, שירות שכל בית השקעות מספק.

בנוסף בתי השקעות מסוימים מפעילים מכללות וקורסים לשוקי ההון, מחלקות מחקר מקצועיות ושירותים פיננסיים היקפיים לניהול השקעות.

Exit mobile version