Site icon הפרופסורים להשקעות

השקעה באנרגיה – נפט

השקעה באנרגיהבעת האחרונה ניתן לראות מגמה של ירידה, לעיתים ניכרת מאוד במחירי הנפט בעולם. לכאורה, זהו מצב שבו "שומר נפשו ירחק", מצב שבו משקיעים שואפים לצאת משוק זה. למעשה, בתנאים שאותם נסקור מיד אפשר בהחלט לחשוב על השקעה באנרגיה ונפט גם בימים אלה, בין אם בהשקעה ישירה ובין אם בהשקעה במוצרים כמו קרנות או תעודות סל, המהווים תמהיל מעניין למשקיע.

חלופה לשוק המניות

כאשר סוקרים את שווקי המניות המרכזיים בעולם (ואין מדובר רק בשוק ההון הישראלי) מתברר שגם אם אנו לא מצויים בתקופת משבר של ממש, הרי בהחלט מדובר בשוק המצוי בקיפאון הנראה לעין. משקיעים רבים חוששים כיום לבצע כניסה לשוק ההון ומרבים לדבר על שוק "דובי", כזה שלא צפויות לחזור אליו בקרוב העליות המרשימות שנראו בשנים האחרונות.

על רקע הקיפאון בשוק המניות ומסכי הברוקרים הנצבעים באדום, כמו גם על רקע התשואה האפסית שניתן לקבל גם באמצעות השקעה באגרות חוב, ראוי לשים לב לאפשרויות השקעה חלופיות או כאלה שכדאי לשלב ביחד עם כניסה זהירה לשוק המניות. בין האפשרויות החלופיות הללו מצויות אפשרויות ההשקעה חברות הנפט והאנרגיה. יש לשים לב שענף זה איננו מקשה אחת ולצד חברות קטנות שיהיו לעיתים מזומנים גם מסוכנות יחסית, יש גם חברות אנרגיה חסונות וחזקות שעליהן נרצה להרחיב את הדיבור.

נרתעים מהשקעות ישירות

כניסה להשקעה בתחום האנרגיה אפשרית כמובן באמצעות רכישה ישירה של נכסים כגון נפט באמצעות שוקי ההון אולם מרבית המשקיעים נרתעים מהשקעות ישירות מסוג זה. גם לאור מגמת התיקון במחיר הנפט בעולם שנרשמה נכון לכתיבת שורות אלה, עבור משקיעים רבים הצעד הנוח יותר יהיה השקעה בניירות ערך של חברות מענף האנרגיה.

שוק האנרגיה העולמי מורכב מחברות רבות ומגוונות. ישנן חברות שעוסקות בהפקת אנרגיה, נפט וגז, ישנן חברות שמשקיעות בתחום החיפוש של מרבצים חדשים, יש חברות שעוסקות בכלל בפיתוח אפיקי אנרגיה חלופים וירוקים. משום כך, לכל מי שמתעניין באפשרויות השקעה מעניינות, חברות האנרגיה השונות בהחלט מייצגות אפשרות כזאת. השאלה היא – איך בוחרים נכון, בחברה הרווחית שמניותיה צפויות לעלות גם בעת הזאת?

כדאי ללכת על בטוח

כמו בשוק המניות הכללי, גם במסגרת השקעה באנרגיה ובחברות נפט ניתן ללכת על בטוח, ניתן ללכת לכיוון של סיכונים מחושבים וניתן גם להסתכן ממש. אנו סבורים שבעיתות שבהן הבורסה בקיפאון, זה הזמן לחפש אפשרויות השקעה, אך לא בטוח שהמשקיע הממוצע רוצה לקחת סיכונים גבוהים מדי.

בענף האנרגיה והנפט ניתן למצוא חברות גדולות, מובילות ויציבות, שעבורן ירידת מחירי הנפט בעולם יכולה דווקא להיות בשורה טובה. להנחה זו יש כמה יסודות – ראשית, ההנחה היא שמחירי הנפט שירדו לא עומדים כעת בפני סיכון לירידות משמעותיות נוספות ולכן – השוק צפוי לעלות. שנית, חברות נפט וגז גדולות עשויות לצאת מהמשבר מחוזקות וזאת, לעומת חברות קטנות שעשויות להתרסק ואף להיעלם מהמפה. תאגידים גדולים בדרך כלל צולחים משברים בשלום, כאשר הם מתנהלים נכון. לכן, כניסה להשקעות באנרגיה ונפט בהחלט יכולה להיעשות באמצעות חברות אנרגיה יציבות, שמגלמות סיכויי הצלחה לא קטנים.

הולכים על קרנות

מי שמתעניין בהשקעה באנרגיה אך רוצה לנהוג בצורה זהירה עוד יותר יוכל לעשות דבר נוסף. כפי שיש תעודות סל וקרנות המשקיעות במדדים שונים כך ישנם ניירות ערך מנוהלים שלמעשה משקיעים בענפים כאלה או אחרים. ישנן קרנות ותעודות סל המשקיעות בתחום האנרגיה והנפט וניתן למצוא גם קרנות המשקיעות במגוון ענפים כלכליים, כאשר חברות הנפט מרכזיות מהווה את אחד מהם.

Exit mobile version