חוק ניהול תיקי השקעות

תוכן עניינים

חוק ניהול תיקי השקעותבשנת 1995 נחקק בישראל חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (התשנ"ה). החוק עבר כמה תוספות והתאמות מאז. זהו חוק המסדיר בחוק ובהגדרות מדויקות את ניהול תיקי ההשקעות בניירות ערך בישראל וקובע לאילו אנשים וגופים מותר לספק שירותי ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות.

חוק ניהול תיקי השקעות הוא כמובן חוק חשוב וחיובי מבחינת הלקוחות השונים שיש להם תיק ניירות ערך מנוהל וגם עבור הגורמים המקצועיים המנהלים את התיקים בפועל. גורמים מקצועיים אלו יודעים כיום באיזו מסגרת חוקית ורגולטורית לעבוד, הם יכולים וחייבים להעסיק רק מנהלי תיקים מורשים ושאר היבטים יעילים בתחום זה.

בנוסף, החוק הסדיר כמובן את פעילותם של גורמים לא מקצועיים מספיק או שאינם עומדים בסטנדרטים המחמירים שצריכים להיות מיושמים על גוף המנהל השקעות עבור לקוחותיו. כך שחוק ניהול תיקי השקעות גרם ליציאתם מהשוק – שעד החוק היה פרוץ יחסית – של גורמים לא איכותיים ולא מקצועיים מספיק, שתחת אצטלות כאלו ואחרות לקחו על עצמם לנהל השקעות של לקוחות.

חובת הרישוי של מנהלי תיקים

בין ההגדרות הרבות הקיימות במסגרת חוק ניהול תיקי השקעות, מוגדרת גם חובת הרישוי של אלו העוסקים בניהול תיקי השקעות. החוק קובע כי אסור לאדם לעסוק בניהול השקעות אלא אם הוא מחזיק רישיון ניהול תיקים בתוקף. מנהל תיקי השקעות יכול לעבוד בתחום כיחיד בעל רישיון או בעל רישיון בחברה לניהול תיקים המחזיקה בעצמה ברישיון ניהול תיקים.  החוק גם מגדיר את חובת הרישוי של יועצי השקעות ושל משווקי השקעות.

עם זאת, החוק מגדיר שורה, יחסית ארוכה, של חריגים בהם אדם יכול לנהל תיקים או לספק ייעוץ השקעות גם ללא רישיון מתאים – אך אלו מקרים מאוד לא נפוצים.

חובת האמון והזהירות של מנהל תיקי השקעות

כחלק מתהליך מורכב וארוך טווח של הסדרת פעילות ניהול התיקים בישראל, חוק ניהול תיקי השקעות שם דגש על נאמנות הלקוח לטובת הלקוח עצמו ועל חובת הזהירות שלו בניהול השקע

השקעה

ות עבור לקוחות. חובת האמון והזהירות של מנהלי תיקים (ויועצי השקעות ומשווקי השקעות) מוגדרת בפרק ג' של החוק. החוק אומר במפורש כי מנהל תיקי השקעות יפעל רק לטובת לקוחותיו, בצורה אמינה ובשקידה על תפקידו. למנהל התיקים אסור להעדיף את האינטרסים האישיים שלו או של הגוף עבורו הוא עובד על פני האינטרסים של הלקוחות בעלי התיקים. כמו כן, מנהל תיקי השקעות חייב להעניק שירות שווה ולאל העדפות לכל לקוח ולקוח, בלי להעדיף לקוח כזה על פני אחר.

בנוסף, חוק ניהול תיקי השקעות מגדיר כי בכל מקרה על מנהל התיקים לפעול לפי הנחיות החוק – אפילו אם קיבל הסכמה כללית או בעל פה מהלקוח לבצע פעולה מסוימת

 בתיק, בעקר כאשר מדובר על חריגה מהסיכום המוקדם והמחייב בין הצדדים. מנהל התיקים צריך להתאים את שירות ניהול ההשקעות להנחיות הכלליות של הלקוח ולמדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם בין הצדדים – כך שהמנהל לא יכול לבצע פעולות השקעה ומסחר המנוגדות לפרופיל הסיכון ולמדיניות ההשקעות של התיק הספציפי.

חובת הסכם בכתב בין הצדדים

חוק ניהול תיקי השקעות מגדיר כי מנהל תיקים וחברת ניהול תיקים חייבים לפעול תחת הסכם בכתב בין הצדדים – המשקיע בעל התיק והגוף מנהל התיק. אין להתחיל במתן השירות לפני הכנת הסכם כזה, חתימה עליו בידי כל הצדדים והעברת העתק ללקוח. הסכם עבודה זה מפרט את מדיניות ההשקעה של התיק הפרטני, רמת סיכון ושאר הגדרות אישיות כגון דמי ניהול וכיוצא באלו. בהסכם מוגדר שלמנהל התיקים יוענק ייפוי כוח לביצוע השקעות בניירות ערך, ולא לביצוע כל פעולה אחרת בחשבון הבנק של הלקוח.

לסיכום: חוק ניהול תיקי השקעות הוא חוק חשוב מאוד השומר על האינטרסים של הלקוחות בעלי התיקים ומסדיר את העיסוק בתחום מורכב ורגיש זה. החוק כולל עוד היבטים חשובים רבים, כאשר כל בתי ההשקעות בישראל פועלים לפי הגדרות החוק כמובן ונמצאים תחת פיקוח מצד הרשויות המתאימות.

Picture of אסף מיכאל אנליסט השקעות
אסף מיכאל אנליסט השקעות

אסף מיכאל, מייסד המרכז להשקעות בישראל. זה לא סוד שעולם ההשקעות מבלבל, הידע שאתם מקבלים יכול להיות מסובך. החלטנו לתת לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו להשקעות במקום אחד.

דילוג לתוכן