הפרופסורים להשקעות

יועץ השקעות

יועץ השקעותעבור מי שמנהל את תיק ההשקעות הפרטי שלו דרך הבנק, עבודה מול יועץ השקעות היא עניין מוכר מאוד וכמעט מחויב המציאות (פחות למי שמנהל את השקעותיו באופן עצמאי ברוב הזמן).

אך גם עבור אלו וגם עבור אנשים המנהלים את השקעותיהם בצורות שונות, חשוב מאוד להבין את הפרטים הטכניים לגבי יועצי ההשקעות – זאת על מנת להבין טוב יותר את הגורמים בשוק ולהגיע בסופו של דבר לתוצאות טובות יותר בהשקעות.

באופן כללי, הגדרת התפקיד של יועץ השקעות היא אדם המייעץ ללקוחות לגבי השקעות שונות – קנייה ומכירה של ניירות ערך. כאשר במקרים רבים היועץ הוא גם זה המבצע בפועל את פעולת הקנייה או המכירה עבור הלקוח ובאישורו.

 מי רשאי לשמש יועץ השקעות

תחום ייעוץ ההשקעות מאוד מוסדר כיום בישראל, תחת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995. יועץ השקעות חייב להיות בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך, מה שמצריך לימודים מקצועיים בתחום (בקורס ייעודי או באופן עצמאי, לא בתור תואר ראשון מסוים) ומעבר מבחני הסמכה. אדם המחזיק ברישיון ייעוץ השקעות מהרשות לניירות ערך רשאי לעבוד בתחום בתור יחיד עצמאי, כיועץ בחברה או גוף בעלי רישיון ייעוץ ו/או בחברה בעלת רישיון לניהול השקעות. יועץ ההשקעות המורשה יכול גם להיות שותף או עובד בשותפויות המורשות לנהל תיקי השקעות.

יועץ השקעות מחויב בחובת הנאמנות ללקוח לו הוא מייעץ – מה שאומר שהיועץ חייב לפעול לטובת הלקוח. אך למרות חובה זו, התנאים בועל מאפשרים ניגודי אינטרסים מסוימים, למשל בין האינטרס לטובת הלקוח מקבל הייעוץ ובין האינטרסים של הגוף עבורו היועץ עובד. יועץ השקעות יכול להיות גם בעל רישיון לניהול תיקי השקעות

היכן מועסקים יועצי השקעות

למרות שיועצי  השקעות רשאים לפי ההגדרות הרשמיות לעבוד במגוון גופים פיננסיים, בפועל מרבית היועצים מועסקים בבנקים המסחריים. אין ממש שוק פעיל של יועצי השקעות חיצוניים ועצמאיים, אך יש יועצים המועסקים בבתי השקעות מסוימים. יועץ השקעות בבנק מעניק ייעוץ ללקוחות עם תיקי השקעות המנוהלים דרך הבנק, כאשר היועץ מציע אפיקי השקעה והשקעות פרטניות, בונה עם הלקוח פרופיל סיכון ושאר

 מאפייני השקעה אישיים. בנוסף, היועץ הוא זה המבצע במקרים רבים את פעולות הקנייה והמכירה של ניירות ערך לאחר קבלת אישור מהלקוח ו/או בקשה מהלקוח.

ההבדל בין יועץ השקעות למשווק השקעות

זהו נושא חשוב שיש לתת עליו את הדעת ולהבין את ההבדלים. גם משווק השקעות יכול וצריך לפעול לטובת הלקוח וההשקעות שהוא מקדם יכולות להניב תשואות איכותיות, אך הוא אינו יועץ השקעות. יועץ ההשקעות מחזיק כאמור ברישיון לייעוץ והוא מועסק בעיקר בבנקים המסחריים, מעבר לאינטרסים שוליים יחסית של היועץ לייעוץ על אפיקי השקעה המניבים לבנק רווחים גדולים יותר, היועצים בבנקים מספקים באופן כללי שירות אמין – איכותו תלויה כמובן ביכולות היועץ עצמו.

משווק השקעות הוא תפקיד הנוצר בעקבות רפורמת בכר, כאשר משווק השקעות הוא אדם שיש לו זיקה למוצרי ההשקעה שהוא מציע ללקוחותיו – למשל אדם בבית השקעות הממליץ ללקוחות על מוצרי ההשקעה שאותו בית השקעות מנהל. בעיקרון, האפשרות לניגוד אינטרסים של משווק ההשקעות גדולה יותר לעומת יועץ השקעות.

סוג הייעוץ ומדוע צריך את השירות

יועץ השקעות מעניק ייעוץ כללי לגבי השקעות בשוקי ההון. סוגי הייעוץ כוללים המלצות על פרופיל הסיכון וההשקעה עבור המשקיע, המלצה על קרנות נאמנות, תעודות סל וניירות ערך ספציפיים והמלצות מתי להחליף נכסים בתיק ההשקעות ומתי לממש רווחים. הצורך בייעוץ השקעות הוא שמרבית האנשים אינם מתמחים בהשקעות ואינם "חיים" את השווקים כמו אנשי המקצוע, לכן עבודה עם ובעזרת יועץ השקעות יכולה להתאים את תיק ההשקעות להעדפות ומאפייני הלקוח ולהניב לתיק תשואות טובות יותר לאורך זמן.

Exit mobile version