מה ההליך לפירוק חברה?

תוכן עניינים

פירוק חברה

הליך פירוק חברה מורכב למדי. זה יכול לכלול הגשת פשיטת רגל, חיסול נכסים והמשך העסק בשם אחר.

על מנת לפרק חברה, זה חייב להיעשות בהתאם לחוק המדינה החל.

חשוב לציין כי ישנם שלבים רבים הכרוכים בפירוק חברה וייתכן שלא כולם יתבצעו בשלב אחד.

מאמר זה דן בתהליך פירוק חברה.

ראשית, על החברה להגיש בקשה לפירוק לסוכנות הממשלתית המתאימה. ניתן לעשות זאת על ידי מילוי טופס מקוון באתר האינטרנט של הסוכנות או על ידי ביקור במשרד מקומי להגשת ניירת.

לאחר מכן, הסוכנות הממשלתית תודיע לכל נושיה, לרבות בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, אשר נדרשים לשלוח את תביעותיהם על נכסי החברה. התביעות יטופלו על ידי מנהל שימונה על ידי בית המשפט, אשר לאחר מכן יחלק את הנכסים הללו בין הנושים ובעלי המניות לפי האינטרסים שלהם.

כמו כן, על החברה להכין רשימה של כל התחייבויותיה ולהגיש אותה לכל גורמים ממשלתיים רלוונטיים אשר עשויים להזדקק לה על מנת למלא אותן. לבסוף, עליה לחסל את נכסיה ולחלק את כל הכספים שנותרו ביניהם

תהליך פירוק חברה

תהליך פירוק חברה אינו פשוט כפי שהוא נשמע. יש לפרק את החברה בהתאם לחוק ולתקנון החברה. על מנת שהליך הפירוק יתבצע, ישנם כמה צעדים שצריך לנקוט.

1) על חברי הדירקטוריון של החברה להחליט כי אין בסיס חוקי להמשך פעילות עסקית

2) על חברי הדירקטוריון לקבל החלטה לפירוק החברה במידת הצורך

3) על חברי הדירקטוריון לאמץ החלטה המסמיכה עורך דין בפועל או אדם אחר בעל סמכות על רישומי תאגיד מסוימים לחתום על מסמכים הדרושים לפירוק

4) החלטה המאשרת פירוק תצטרך להתקבל על ידי חברי הדירקטוריון

5) החלטה המאשרת פירוק תצטרך להתקבל על ידי כולם

 

הליך פירוק במדינות שונות

הליך פירוק חברה משתנה ממדינה למדינה. עם זאת, ישנם כמה שלבים כלליים שניתן לבצע.

1) צדדים המעורבים בהליך הפירוק צריכים להכין הסכם כתוב המתאר את תנאי הפירוק ואת ההליכים שיופעלו.

2) ההסכם צריך להיות חתום על ידי כל הצדדים המעורבים ואישור נוטריוני במידת הצורך.

3) בהסכם יש לציין לאיזה צד יש סמכות לפרק את החברה ומה יקרה אם לא יוכל לעשות זאת בעצמו, כגון אם יאבדו כושר או נפטרו.

4) במידה וקיים גוף עסקי קיים, יש לפרק גם אותו בהתאם לתנאי הפירוק המפורטים בהסכם.

5) לאחר שכל הצדדים חתמו על ההסכם, יש להגישו לסוכנויות או בתי משפט מתאימים לאישורו.

 

פירוק חברה הוא תהליך של פירוק גוף עסקי

הליך פירוק חברה משתנה בהתאם לתחום השיפוט. בתחומי שיפוט מסוימים, ניתן לעשות זאת ללא כל צו בית משפט או תיעוד אחר. באחרים זה מצריך צו מבית המשפט ומסמכים נוספים.

דרך קלה לפירוק חברה היא על ידי מכירת נכסיה וחלוקת התמורה בין בעלי מניותיה או חבריה בהתאם לזכויות הבעלות שלהם.

דרישות לפירוק חברה

ישנם הליכים רבים לפירוק חברה, בהתאם לסוג החברה. לדוגמה, אם החברה היא בעלות יחידה, אזי הבעלים יכול לפרק אותה ולחלק את נכסיה לנושים שלהם. אם החברה היא תאגיד, אז בעלי המניות יכולים לבחור לפרק את התאגיד ולחלק את נכסיו לנושיו.

על מנת לפרק חברה יש לעמוד בדרישות מסוימות:

– העסק חייב להיות פעיל שנתיים לפחות;

– העסק חייב להיות בפעילות רציפה במהלך אותן שנתיים;

– לא חייבות להיות התחייבויות או תביעות נגד העסק; ו

– על כל נושי העסק להסכים כי יקבלו את כספם בחזרה מכל הנכסים שנותרו.

 

למידע נוסף ביקרו באתר שלנו בכתובת: http://liquidation.org.il/

 

Picture of אסף מיכאל אנליסט השקעות
אסף מיכאל אנליסט השקעות

אסף מיכאל, מייסד המרכז להשקעות בישראל. זה לא סוד שעולם ההשקעות מבלבל, הידע שאתם מקבלים יכול להיות מסובך. החלטנו לתת לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו להשקעות במקום אחד.

דילוג לתוכן