ניירות ערך

תוכן עניינים

ניירות ערך

ניירות ערך הינם סוגים שונים מוצרים פיננסיים שהמחזיק בהם יכול למכור אותם לאחרים, בדרך כלל באמצעות מסחר שמתקיים בבורסה (הבורסה לניירות ערך). מי שמחזיק בנייר ערך שואף לכך שערכו יעלה על מנת שיוכל למכור אותו בסכום גבוה יותר מכפי ששולם עבורו, כלומר מכירה ברווח. בנוסף, מי שמחזיק בניירות ערך מסוימים עשוי להיות זכאי לתקבולים שונים. התקבולים יכולים להיות למשל תשלום ריבית או תשלום דיבידנד. לפעמים, התקבול יכול לכלול גם הטבה כגון קבלת ניירות ערך נוספים במחיר מוזל.

המניה – האם היא נייר הערך הנפוץ ביותר?

יש בנמצא מגוון רחב של ניירות ערך, לרבות ניירות ערך מקומיים (ני"ע ישראלים) וכן ניירות ערך זרים (ניע"ז). נייר הערך הנפוץ ביותר הינו המניה. מניות מייצגות אחוז מסוים של בעלות על חברה, לפעמים פרטית ובדרך כלל – ציבורית. מחזיק המניה הוא למעשה מעין שותף, כאשר מחזיקי מניות מרכזיים מכונים בעלי שליטה ולהם יש גם יכולת ממשית להשפיע על קבלת החלטות בחברה. מרבית מחזיקי המניות אינם בעלי יכולת אמיתית להשפיע, גם לא באמצעות הצבעת בעלי המניות והם שואפים ליהנות מתקבולים (דיבידנדים) ובעיקר – מכירת הנייר ברווח.ניירות ערך

ומה עם איגרת חוב וניירות ערך נוספים?

מלבד מניות, ניירות ערך נפוצים אחרים הינם אגרות חוב (אג"ח), אופציות ואגרות חוב להמרה. איגרת חוב הינה נייר ערך המגלם הלוואה. קונה נייר הערך למעשה מלווה למנפיק האיגרת את הסכום ששילם בתמורה. כמו כל הלוואה, בכל אג"ח מצוין המועד שבו על המנפיק (המלווה) להחזיר את תשלום הקרן, לעיתים במועד אחד ולעיתים בכמה תשלומים. בנוסף, מעת לעת יקבל מחזיק האג"ח ריבית בתמורה להשקעתו.

גם אגרת חוב, ממש כמו מניה, ניתן למכור ולקנות בבורסה. מכירה ברווח מקנה רווח הון. ישנן אגרות חוב ממשלתיות וכן אגרות חוב קונצרניות (של חברות). אגרת חוב יכולה להיות בעלת אורך חיים קצר (כלומר מועד פירעון קרוב) או אורך חיים ארוך, של כמה שנים ואפילו עשרות שנים. מק"מ, מלווה קצר מועד, הינו דוגמא לאגרת חוב ממשלתית, קצרת ימים – מונפקת לתקופה של מספר חודשים ולא יותר משנה.

 

ואופציות?

ניירות ערך נוספים הינם אופציות, נייר שמאפשר לקנות מניה בתאריך עתידי, תחת תנאים ידועים (במחיר ידוע מראש). איגרת חוב להמרה – זו אג"ח שניתן במועד נקוב להפוך למניה תמורת תשלום נוסף. כמו כן, קיימים גם תעודות סל וכן קרנות נאמנות – מכשירים פיננסיים מורכבים שמאפשרים פיזור השקעה ותחליף להשקעה במספר גדול של מניות או אגרות חוב.

 

כיצד קונים ומוכרים ניירות ערך?

ניירות ערך ניתן לקנות ולמכור בבורסה, באופן חופשי. המחיר נקבע בכל רגע נתון, תוך מפגש רצונות בין מוכרים לבין קונים. המסחר מתנהל בימי חול, בשלבים שונים לפי שעות. יום מסחר ממוצע מורכב משלב טרום פתיחה, לצורך קביעת שער ניירות הערך הראשוני לאותו היום. אחריו מגיע שלב המסחר הרציף ולבסוף – שלב הנעילה שלאחריו אין יותר מסחר לאותו היום.

ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך לא נעשה באופן ישיר, בפניה לבורסה. יש צורך לקיים את העברת ההוראות (יש סוגים שונים של הוראות מסחר) באמצעות גורם מתווך המורשה לשדר הוראות למחשב הבורסה. הגורמים המתווכים הללו יכולים להיות בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח גדולות, יועצי השקעות, ברוקרים או מנהלי תיקים. מקובל כיום כי את ההוראות ניתן להעביר בטלפון, הוראות גדולות ניתן לשלוח בפקס אך הדרך הפשוטה ביותר היא להעביר הוראות באמצעות האינטרנט. לאחר שידור הוראה ניתן לשנותה (שינוי כמות או שער, מחיר) או לבטלה. הוראה שבוצעה – לא ניתן לבטל.

 

Picture of אסף מיכאל אנליסט השקעות
אסף מיכאל אנליסט השקעות

אסף מיכאל, מייסד המרכז להשקעות בישראל. זה לא סוד שעולם ההשקעות מבלבל, הידע שאתם מקבלים יכול להיות מסובך. החלטנו לתת לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו להשקעות במקום אחד.

דילוג לתוכן