הפרופסורים להשקעות

תיק השקעות סולידי

תיק השקעות סולידיאחד העקרונות הבסיסיים בתחום ההשקעות מבחין בין משקיעים חובבי סיכון לבין משקיעים שונאי סיכון. הן המשקיע חובב הסיכון והן המשקיע שונא הסיכון רוצים להרוויח באופן מקסימלי, אולם ההבדל הוא בסיכון שהם מוכנים לקחת על עצמם כדי להרוויח.

אנשים שנחשבים לנועזים יותר (לכל הפחות, בהיבט הפיננסי) יהיו מוכנים לקחת את הסיכון של תיק פחות סולידי, שכן הם מאמינים שלאורך זמן הסיכון יוכיח את עצמו. לעומת זאת, משקיעים סולידיים יותר אינם אוהבים את התחושה של ירידת שערים דרסטית, גם אם בנקודות מובחנות מאוד בזמן.

עבור אלה שמעדיפים את הביטחון ואת היציבות, נסקור להלן כמה היבטים חשובים שמאפיינים את תיק ההשקעות הסולידי ואת המשקיע הסולידי.

תנודתיות נמוכה

ככל שמשקיע מוכן לקחת על עצמו סיכונים נמוכים יותר הוא יעדיף נכסים פיננסיים יציבים. נכסים כאלה מאופיינים בכך שרמת התנודתיות של המחירים שלהם בשוק החופשי (לרוב – בבורסה) איננה גבוהה. במילים אחרות – נכס לא תנודתי שרשם תשואה של שלושה אחוזים במהלך השנה הקודמת צפוי לשמור על אותה תשואה (בקירוב) גם במהלך השנה הקרובה.

היבט זה, של תנודתיות נמוכה אהוב מאוד על משקיעים סולידיים שאינם אוהבים לראות ירידות חדות בגרפים שמיצגים את הנכסים הפיננסיים שבבעלותם. דוגמא טובה לנכסים סולידיים בעלי תנודתיות נמוכה ניתן למצוא בהשקעות כגון –

השפעת הגיל

מומחי השקעות ידועי שם מקפידים להמליץ על בחירה בתיק השקעות סולידי כפונקציה של גיל החוסך. בגיל צעיר, כאשר ההשקעות יכולות לכלול נכסים בעלי מח"מ גבוה או כאשר ניתן לבחור השקעות במניות או בסחורות לתקופה ארוכה, רמת התנודתיות פחות מעניינת. גם כאשר השוק עובר טלטלה או ירידה, יש למשקיע זמן רב ליהנות מתיקון שבא לאחר הירידות.

ככל שגיל החוסך עולה, היכולת שלו להמתין לבואו של תיקון לאחר נפילה בשווקים נעשית נמוכה יותר. למעשה, מומחים פיננסיים ממליצים כמעת תמיד לכלול בתיק ההשקעות מרכיב סולידי, כאשר בגיל צעיר הוא יהיה נמוך ובגיל מבוגר יותר – גבוה.

לכן, לצד משקיעים שונאי סיכון, שמעדיפים להרכיב תיק השקעות סולידי בלי קשר לגילם, כאשר מדובר על משקיעים מבוגרים – גם לחובבי הסיכון כדאי לשקול שילוב של נכסים יותר סולידיים ובאופן כללי – להעדיף תיק פחות תנודתי.

הצורך בנזילות

משקיעים שונים זה מזה לא רק בגיל או באופן שבו הם מוכנים לסבול סיכון לעומת סיכוי (לרווח). שוני נוסף טמון בצורך המיידי להפוך נכס פיננסי למזומן. בשפה המקצועית הדבר מכונה בשם רמת הנזילות. עבור אנשים שזקוקים לתיק השקעות לתקופה קצרה, למשל כאלה שעומדים לרכוש דירה או נכס יקר אחר, לא כדאי להחזיק הרכב משמעותי של נכסים מסוכנים בתיק ההשקעות.

מי שבכל זאת יבחר לעשות כן, עשוי למצוא את עצמו בבעיה אם יצטרך למכור מניות או נכסים אחרים (קרנות נאמנות, חוזים עתידיים, מט"ח) כאשר התיק כולו רושם ירידות. במקרים מסוימים יתכן מצב ששווי התיק הנזיל לא יוכל להספיק לצורך מימון הרכישה.

לכן, עבור מי שצופה צורך במימוש תיק ההשקעות, כולו או חלקו, בטווח הזמן הקרוב, יש עדיפות להחזקת תיק השקעות סולידי. במצב כזה ניתן גם להפוך תיק בעל מרכיב מסוכן יותר לתיק פחות מסוכן באמצעות החלפה של פוזיציה, מכירה של נכסים תנודתיים ורכישה של נכסים סולידיים.

אגב, אם כבר הזכרנו את הדוגמא של רכישת דירה, יש כאן היבט נוסף. במידה ומרכיבים תיק סולידי לצורך חיסכון לדירה בהחלט אפשר לשקול נכסים סולידיים עם חשיפה למט"ח.

Exit mobile version