קרנות השתלמות

תוכן עניינים

קרנות השתלמותקרן השתלמות היא כלי חיסכון לטווח בינוני המיועד לעצמאים ושכירים. בעבר שימשה הקרן כמקור מימון להשתלמויות מקצועיות אך היום היא נחשבת לאפיק חיסכון כללי. קרנות ההשתלמות הן כלי החיסכון היחיד לטווח קצר-בינוני שפטור מתשלום מס. את כספי הקרן מפקידים בתשלומים חודשיים הנפרסים על פני שנה או בהפקדה אחת גדולה בסוף השנה. הקרן מושקעת במשך 6 שנים ולאחר מכן ניתן לפרוע אותה. במועד הפירעון, ניתן למשוך את מלוא הסכום או להשאירו בקרן ולצבור תשואה נוספת. קרנות ההשתלמות מנוהלות על ידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

בשנת 2005 חוקק חוק הפיקוח על קופות הגמל וקבע כי העובד הוא בעל הדעה בבחירת הקרן. העובד יכול להפקיד עד 2.5% משכרו והמעסיק רשאי להפקיד עד 7.5% משכרו של העובד. בכל אופן, העובד מחויב להפקיד לפחות שליש מגובה הפקדתו של המעסיק.

קרנות השתלמות ודמי הניהול

דמי הניהול משולמים למנהל קרן השתלמות בעבור מלאכת הניהול. דמי הניהול המרביים שמותר לגבות כיום על ניהול קרן השתלמות הם 2% בשנה (0.167% בחודש). גובה דמי הניהול נקבע בהתאם לרמת ההשקעה והקצאת המשאבים בניהול הקרן.להשקיע

פטור בלעדי ממס הכנסה על רווחי ההון

כפי שציינו, קרנות ההשתלמות הן כלי החיסכון היחיד המיועד לטווח קצר-בינוני ופטור ממס הכנסה. על מנת לנצל את הטבת המס באופן המקסימלי בעל הקרן צריך להפקיד 7% מהכנסתו. בכל הקשור לקרנות השתלמות, המרכיבים הקבועים בהכנסה ו"תקרת השכר הקובעת" עומדת כיום על 15,712 ₪. כל סכום שהופקד מעבר לתקרת השכר הקבועה אינו פטור ממס הכנסה.

אפשרות לפירעון מלא של הקרן

קרן השתלמות היא קופת הגמל היחידה שמאפשרת פירעון מלא של הקרן בעוד שביתר הקופות מועבר הכסף כקצבה חודשית. בעל הקרן רשאי לפרוע את מלוא הסכום בתשלום אחד בחלוף 6 שנים. במידה והסכום נועד למטרת השתלמות רשאי בעל הקרן למשוך אותו כבר בתום 3 שנים. במועד הפירעון יועברו לחשבונו הקרן והרווחים שנצברו, בניכוי דמי הניהול.

העברת כספי הקרן לכלי חיסכון אחר:

כעבור 6 שנים רשאי בעל הקרן להעבירה לקרן השתלמות או לקופת גמל אחרת בכל עת. הסכום שנצבר בקרן שומר על הותק שלו גם בקרן החדשה. כמו כן, ניתן להעביר את הכספים לכספי הפנסיה ולקבלם כתוספת לקצבת הפנסיה החודשית.

למשוך או להמשיך לחסוך?

לבחירה בהמשך חיסכון אחרי 6 שנים יש יתרון מרכזי אחד: כל כספי הקרן – אלה שהופקדו במשך 6 שנים וגם אלו שהופקדו לאחר מכן יהיו פטורים ממס הכנסה במועד הפירעון. מי שקרוע בין שתי האפשרויות עשוי לבחור באופציה שלישית: משיכה חלקית של הכספים. את המשיכה החלקית ניתן לבצע לאחר שהקרן צברה 6 שנות וותק אך משמעות הדבר היא שלא ניתן יהיה להפקיד בקרן כספים בעתיד.

בחירת קרן השתלמות

מומלץ להתחשב בשלושה פרמטרים בעת בחירת קרן ההשתלמות המועדפת.

  1. מדיניות ההשקעה של הקרן – היות ומדובר בכלי חיסכון לטווח בינוני עם אפשרות להארכת תקופת החיסכון, מומלץ לבחון שני מרכיבי מדיניות של מנהל הקרן:

א. פיזור נכסים – השקעת כספי הקרן בנכסים מגוונים בארץ ובחו"ל. פיזור הנכסים מקטין את הסיכון של הקרן ויש לו חשיבות מיוחדת כאשר מדובר בחסכונות ארוכי טווח.

ב. יכולת נזילות מספקת – מנהל הקרן צריך לדאוג לכך שהכספים יהיו נזילים יחסית כדי שיוכל להתמודד עם זעזועים המתרחשים בשוק ההון.

  1. חוסנו הכלכלי של מנהל הקרן – באופן כללי, בתי ההשקעות הגדולים וחברות הביטוח המובילות הם עשירים וחסונים יותר, אך חשוב לבחון את יציבותם בשנים עברו ובעיקר בתקופות שפל.
  2. בחינת ביצועים – קיים מגוון ענק של קרנות השתלמות וכדי לבחור ביניהן מומלץ לבצע השוואה בין ביצועי הקרנות על פני זמן. ברבות השנים מתרחשות תקופות גאות ותקופות שפל בשוק ההון וחשוב להתחשב בהן כדי לבחור בקרן יציבה.
Picture of אסף מיכאל אנליסט השקעות
אסף מיכאל אנליסט השקעות

אסף מיכאל, מייסד המרכז להשקעות בישראל. זה לא סוד שעולם ההשקעות מבלבל, הידע שאתם מקבלים יכול להיות מסובך. החלטנו לתת לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו להשקעות במקום אחד.

דילוג לתוכן