חיסכון פנסיוני

תוכן עניינים

חיסכון פנסיוניחיסכון פנסיוני הוא הקצבת כספים במהלך שנות העבודה עבור התקופה שלאחר הפרישה. ישנם שלושה מקורות מימון עיקריים לגיל הפרישה: קצבת ביטוח לאומי, חיסכון פרטי וחיסכון פנסיוני. נסביר בקצרה מהם שלושת מקורות המימון האלה:

קצבת ביטוח לאומי

קצבה המוענקת לכל אדם שהיה תושב מדינת ישראל מעל 10 שנים והגיע לגיל פרישה. חוק גיל הפרישה לפנסיה קובע כי גבר רשאי לפרוש מעבדותו בגיל 67 ואישה רשאית לפרוש מעבודתה בגיל 64.

חיסכון פרטי הוא חיסכון שמנוהל באופן עצמאי על ידי העובד ולא חלות עליו הטבות מס כלשהן.

חיסכון פנסיוני – קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים

החל משנת 2008 כל עובד שכיר בישראל מחויב להפריש ממשכורתו כספי פנסיה והמעסיקים מחויבים להשתתף בהפרשת כספים אלו. הפיכת החיסכון הפנסיוני לחובה הינה צעד כלכלי שנועד לשפר את רווחת הפרטים במשק. העובד יכול לצבור את כספי הפנסיה שלו בשלושה אפיקים שעליהם נפרט בהמשך: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים. על מנת לעודד את החיסכון הפנסיוני, מעניקה המדינה הטבות מס ייחודיות על שלושת האפיקים הללו.

ביטוח פנסיוני

ניתן לרכוש ביטוחים שונים שיהיו חלק מכלי החיסכון או נפרדים ממנו. מטרתם של הביטוחים היא להגן על העובד ועל בני משפחתו במהלך שנות העבודה. הרכבי הביטוח הנפוצים הם:

ביטוח מפני אבדן כושר עבודה או נכות – מעניק לעובד שכושר העבודה שלו נפגע באופן מלא או חלקי קצבה חודשית במשך תקופת האבטלה שלו ועד חזרתו לעבודה או הגיעו לגיל פרישה. גובה הקצבה החודשית נקבע על פי דרגת הנכות.

ביטוח מפני מוות – מעניק ביטוח ליורשיו של בעל הביטוח במקרה שהוא נפטר בשנות העבודה. היורשים זכאים לקבל את הכסף בתשלום אחד או כקצבה חודשית.

אפיקי החיסכון הפנסיוני – קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא כלי חיסכון ארוך טווח המיועד לגיל פרישה. כספי החיסכון מועברים לבעל הקרן כקצבה חודשית עם הגיעו לגיל פרישה. לאחר מותו של בעל הקרן, יורשיו יקבלו את יתרת הקרן בקצבאות חודשיות. קרן הפנסיה כוללת בתוכה ביטוח מוות וביטוח נכות.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא כלי חיסכון ארוך טווח המיועד לגיל פרישה. הביטוח המנהלים הוא שילוב של ביטוח חיים וחיסכון פנסיוני. כספי הביטוח מועברים למבוטח כקצבה חודשית בהגיעו לגיל פרישה. קיימים ביטוחים מנהלים המאפשרים פירעון מלא וחד-פעמי של כל כספי הביטוח שהופקדו לפני שנת 2008.

קופת גמל

קופת גמל היא כלי חיסכון נוסף לגיל הפרישה. ההבדל בינה ובין קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים הוא שכספי הקופה שהופקדו לפני שנת 2008 אינם מועברים כקצבה חודשית בגיל הפרישה אלא בסכום חד-פעמי. את הכספים שהופקדו לאחר שנת 2008 ניתן לקבל כקצבה חודשית אך זה מותנה בהעברת כספי הקופה לאחד משני אפיקי החיסכון המועברים כקצבה – קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. הבדל נוסף הוא שקופת הגמל אינה כוללת ביטוח, אך ניתן בהחלט לחסוך בקופת הגמל ולרכוש ביטוח חיים באחת מחברות הביטוח.

הטבות מס על כלים לחיסכון פנסיוני

כפי שציינו, המדינה מעניקה הטבות מס לפרטים החוסכים בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. ישנן מספר הטבות מס. ראשית, על הכספים המופקדים מוטל מס הכנסה נמוך יחסית. שנית, כספי החיסכון פטורים מתשלום מס על רווחי הון, גם במשך תקופת החיסכון וגם בעת קבלת כספי הפנסיה. ניתן לומר שבאמצעות הטבות מס אלו, מעניקה המדינה כחצי שקל על כל שקל שהעובד חוסך לפנסיה שלו.

Picture of אסף מיכאל אנליסט השקעות
אסף מיכאל אנליסט השקעות

אסף מיכאל, מייסד המרכז להשקעות בישראל. זה לא סוד שעולם ההשקעות מבלבל, הידע שאתם מקבלים יכול להיות מסובך. החלטנו לתת לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו להשקעות במקום אחד.

דילוג לתוכן